Week of Sunday, May 10, 2020

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
All day
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brothers Osborne
Monday, May 11, 2020 - 19:00, Monday, January 11, 2021 - 19:00
 
 
Sam Sweeney
Monday, May 11, 2020 - 20:00, Monday, May 3, 2021 - 20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Writing a Strong Arts Council Funding Bid
Thursday, May 14, 2020 - 16:00
 
 
 
Salon: Disrupt - Cancelled
Thursday, May 14, 2020 - 18:00
 
 
Scottee & Friends LTD: Class - Cancelled
Thursday, May 14, 2020 - 19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Fiver - May
Friday, May 15, 2020 - 18:45
 
 
 
Daliso Chaponda: Blah Blah Blacklist
Friday, May 15, 2020 - 20:00, Thursday, October 15, 2020 - 20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrew Maxwell: Reality
Saturday, May 16, 2020 - 20:00, Saturday, March 6, 2021 - 20:00
 
Sajeela Kershi: Immigrant Diaries
Saturday, May 16, 2020 - 20:00